İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Kurum politikamız gereği insana verilen değer nedeniyle,İnsan Kaynakları biriminin stratejik bir rolü vardır. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır. İnsan Kaynakları, kurum hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle İşbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programları`nı yürütür.


SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Doğru işe doğru eleman alınması, kurumumuz İnsan Kaynakları biriminin öncelikli politikaları arasında yer almaktadır. Bu politika gözönünde bulundurularak, öncelikle açık pozisyonlar için sistemli bir aday veri taraması yapılmaktadır. Kalifikasyonları pozisyonlar için uygun görülen adaylar, öncelikle İnsan Kaynakları tarafından görülmekte; birebir mülakatın olumlu sonuçlanması durumunda, sırasıyla Departman Müdürleri ve Genel Müdür görüşmeleri gerçekleştirilmektedir.


GENEL BAŞVURU FORMU

Genel başvurularınız için hazır formattaki CV`nizi hr@legacyottomanhotel.com adresine gönderebilirsiniz.


STAJYER PROGRAMLARI

Sektörümüzle ilgili bölümlerde okuyan lise ve üniversite öğrencileri otelimizde staj yapabilmektedirler.Stajlar yaz ve kış olmak üzere iki dönemde gerçekleştirilir.Yaz döneminde staj yapabilmek için Nisan ayı içerisinde başvuru yapılmalıdır. Başvurular, Nisan ayı sonunda değerlendirilir ve ihtiyaca uygun olan adaylar çağırılır. Stajyerlerin, Operasyon Bölümleri ve İnsan Kaynaklarının ihtiyaç olduğunu düşündükleri departmanlarda çalışmaları ayarlanır. Meslek lisesi öğrencilerinin kış dönemi için yapacakları başvurular, öğrenim dönemi başlamadan önce tamamlanır, öğrenim dönemiyle birlikte staj dönemi başlar. Staj yapan öğrenci 2 gün okulunda, 3 gün otelimizde bulunarak stajını tamamlar.Staj Başvuruları, Genel Başvuru formu doldurulup; stajyer olduğunuz belirtilerek yapılabilir.